top of page

Paraksti Manifestu, lai parādītu, ka tajā aprakstītās idejas un vērtības ir populāras un pieprasītas Latvijas sabiedrībā.

Preambula

"Krievu balss Latvijai" ir demokrātiska kustība, domubiedru apvienība, kuras mērķis ir veidot stipru un vienotu politisko nāciju, pārvarēt šķelšanos sabiedrībā un stiprināt Latvijas identitāti, kas balstīta Satversmes garā, kopīgā vēsturē un kultūrā, patiesā mīlestībā pret savu valsti un vēlmē to padarīt labāku, balstoties uz Eiropas vērtībām – brīvību, demokrātiju un cilvēktiesībām. Mēs esam pārliecināti, ka tikai spēcīga un vienota Latvijas politiskā nācija, kas sastāv no dažādas etniskās, lingvistiskās un politiskās piederības cilvēkiem, Latvijai lojāliem savas valsts patriotiem, kas spēj demokrātiskā ceļā risināt konfliktus, sadzird un ciena viens otru un tiecas atrast to, kas vieno, nevis šķeļ, var ilgtermiņā veicināt Latvijas kā stipras, brīvas, attīstītas, iekļaujošas, eiropeiskas valsts attīstību. Mēs vēlamies, lai Latvijas sabiedrība balstītos uz mīlestību. Mīlestību pret savu tuvāko, mīlestību pret savu tautu un mīlestību pret Latviju, mūsu kopīgo dzimteni.

 

Ar kopīgu pagātni, kopīgā tagadnē, kopīgai nākotnei vienotā Latvijā!

 

Dievs, svētī Latviju!

Par vienotu politisko nāciju, kuras pamatā ir Latvijas valsts identitāte

 

Vienotas politiskās nācijas un spēcīgas pilsoniskas sabiedrības izveide, kuras pamatā ir Latvijas valsts un nacionālā identitāte, ir tiešs ceļš uz stabilitāti, drošību, ilgtspējīgu attīstību un labklājību. Latvijas iedzīvotāju labā ir jāpārvar šķelšanās Latvijas sabiedrībā un jātiecas uz savstarpēju sapratni, sociālās spriedzes mazināšanu, savu kļūdu apzināšanos, sāpīgo ievainojumu dziedināšanu un to vērtību meklēšanu, kas mūs vieno, nevis šķeļ. Mums ir jāatsakās no naida runas, jāatrisina konflikti un pretrunas ar demokrātiskiem līdzekļiem, cieņpilnā un konstruktīvā dialogā, saskaņā ar Satversmes garu. Visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no izcelsmes ir labi jāzina savas valsts vēsture un jāapzinās pašu un savu senču ieguldījums neatkarīgas un plaukstošas ​​Latvijas valsts, mūsu kopējās dzimtenes, veidošanā. Patriotismam, vēlmei padarīt savu valsti labāku un ikdienas rūpēm par Latvijas prestižu starptautiskajā līmenī jābūt dabiskai normai katram iedzīvotājam un motivācijai jauniešiem.

 Par brīvu Latviju brīvā Eiropā

 

Mēs iestājamies par brīvu, eiropeisku, demokrātisku Latviju. Savas valsts nākotni mēs saistām ar Eiropu, ES, NATO valstīm un brīvo pasauli. Mums nav pieņemama jebkāda veida agresīva, totalitāra ietekme uz Latvijas un Baltijas reģiona politisko, ekonomisko un kultūras dzīvi, mēs nepārprotami un apņēmīgi nosodām Krievijas impērijas, PSRS un Krievijas Federācijas (carisma, komunisma un putinisma) noziegumus, kas vērsti pret Latviju un visām citām valstīm un tautām. Mēs uzskatām, ka ksenofobisku un arhaisku aizspriedumu uzspiešana sabiedrībai ir nepieņemama. Mēs nosodām populistiskās partijas, organizācijas un kustības, kuru mērķis ir sašķelt sabiedrību, vājināt Latvijas demokrātiskās institūcijas, Latvijas valstiskumu un brīvas Eiropas vienotību.

Par labām latviešu valodas zināšanām visiem Latvijas iedzīvotājiem

 

Mēs atbalstām latviešu valodas un kultūras attīstību un popularizēšanu sociālajā un digitālajā vidē gan Latvijā, gan pasaulē. Latviešu valodai jābūt pievilcīgai, tai jābūt visu Latvijas iedzīvotāju lepnumam un vienojošam pamatam. Mēs atbalstām sabiedrības integrāciju un papildu latviešu valodas apguves iespēju nodrošināšanu tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem tā ir nepieciešama. Labas valsts valodas zināšanas visiem Latvijas iedzīvotājiem ir atslēga uz laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi, etnisko grupu savstarpējo sapratni un mierīgu, draudzīgu atmosfēru sabiedrībā. Tajā pašā laikā nevienam no mazākumtautību pārstāvjiem nav jāvaino vai jājūt kauns savas dzimtās valodas dēļ.

Par veselīgu un saliedētu sabiedrību bez segregācijas

 

Segregācija jebkurā formā ir jāpārvar, sabiedrībai jātiecas uz vienotību, solidaritāti un dialogu. Mēs iestājamies par mūsdienīgu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, pamata, vidējo, profesionālo un augstāko izglītību, nedalot audzēkņus pēc lingvistiskās, etniskās vai citas pazīmes. Visiem Latvijas bērniem ir jāaug un jāmācās kopā, lai labāk saprastu viens otru un veidotu sociālās saites, kas nav balstītas tikai uz viņu izcelsmi vai dzimto valodu. Vienotas skolas un bērnudārzi visiem Latvijas bērniem ar valsts mācību valodu un iespējām fakultatīvi apgūt dzimto vai jebkuru citu valodu un kultūru. Nevienam nevajadzētu justies nepilnvērtīgam tādu īpašību dēļ, kuras viņš nevar mainīt: tautība, rase, dzimums, dzimtā valoda, izskats, seksuālā orientācija utt. Visām ģimenēm Latvijā jābūt vienādām tiesībām, un bērniem jāaug mīlošās ģimenēs.

Par modernu un pievilcīgu Latviju, kas tiecas uz nākotni

 

Mūsu mērķis ir moderna, kulturāla, iekļaujoša, dabai draudzīga, tehnoloģiska un digitāla Latvija demokrātisku Eiropas valstu saimē, kas atvērta investīcijām un nodrošina labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai un kultūras projektu īstenošanai. Valsts politikai ir jābūt vērstai uz nākotni un orientētai uz jauno paaudzi, lai ilgtermiņā nodrošinātu Latvijas labklājību un ietekmi starptautiskajā līmenī. No Latvijas sabiedrības saliedētības un solidaritātes ir tieši atkarīga ražošanas, rūpniecības un infrastruktūras attīstība, moderno tehnoloģiju ieviešana, jaunu darba vietu radīšana, ekonomiskā stabilitāte un Latvijas aizsardzības potenciāla stiprināšana.

Paraksti Manifestu, lai parādītu, ka tajā aprakstītās idejas un vērtības ir populāras un pieprasītas Latvijas sabiedrībā.

Manifestu jau ir parakstījuši:

 

Martins Levuškāns

Larisa Jaņina

Sergejs Kaļiņins

Boriss Linnikoffs

Boriss Jaņins

Kristīne Buļa

Viktorija Matisone

Anna Gabuniya

Dmitrijs Kovalenko

Vladislavs Malahovs

Daniils Volkovs

Jevgenijs Lurje

Antons Cirs

Valērijs Garajevs

Ģirts Strazds

Daniils Kuzovkins

Garijs Polskis

Maris Kuzmin

Leonīds Sošinskis

Yury Voronin

Vladimir Chuviliaev

Aleksandrs Čiņajevs

Marina Žebrika

Inna Lukina

Aleksandrs Margolins

Kirils O

Aleksejs Ļeonovs

Pavel Levushkan

Anna Jaudzema

Nikita Franks

Daniels Silkalns

Jekaterina Poļska

Raimonds Olehno

Aleksandrs Jakovļevs

Kseniia Mikhalkina

​Danko Aleksejevs

Maksims Kaļiks

Līvajs Amareins

Mikhail Shilov

Daniels Borodičs

​Sergejs Kačalovs

Līvajs Amareins

Joren Dobkiewicz

Mihails Simvulidi

Aldis Romanovskis

Armands Briedis

Kristians Kuznecovs

Viktors Vītums

Antons Kotovs

Nikolajs Kuļiņičs

Dmitrijs Borjajevs

Олег Буринский

Polina Jekaraševa

Andris Plepis

Inga Petraškeviča

Germans Karpovs

Aleksandrs Boiko

Ludmila Klava

Aleksander Dubrovskiy

Daniil Kurakin

Ilze Tenisone

Aleksandr Usachev / Anekin

Artjoms Sprokins

Nigar Huseynova

Александр Кабацкий

Georgijs Katasevs

Mihails Fjodorovs

Ļevs Sudarenko

un daudzi citi, kas vēlējās parakstīt Manifestu anonīmi

Biedrība  "Krievu balss Latvijai"

Adrese: Rīga, Alfrēda Kalniņa iela 4 - 20A 

Reģistrācijas numurs: 40008321713

Bankas konts: LV38UNLA0055003397422

(c) Biedrība "Krievu balss Latvijai", 2023

bottom of page